ID:29845
Title:En hållbar förändring förutsätter
URL:https://journey.se/
Category:Computers: Software
Description:I en hållbar kultur som förutsätter hållbara människor är människan företagets viktigaste konkurrensmedel som stärker företagets konkurrenskraft
Meta Keywords:DigitalTransformation
Meta Description:I en hållbar kultur som förutsätter hållbara människor är människan företagets viktigaste konkurrensmedel som stärker företagets konkurrenskraft
Link Owner:Journey